ЗАЩИТАВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ: НЯМА ДА ГИ ПРЕДОСТАВИМ НА НИКОГО И ЩЕ ГИ ИЗПОЛЗВАМЕ САМО С ЦЕЛ ДА ОТГОВОРИМ НА ЗАПИТВАНИЯТА ВИ!Обърнете се към представителството ни в България

Българско представителство на Syncro System

Център за ван оборудване в България

VAN EQUIPMENT PRO

4000 Пловдив 

ул. „Васил Левски“ №180 А 

тел. 032 33 16 33

mob. 088 9000 590

БЪЛГАРИЯ

www.syncro-system.bg


-------------------------------------------------------------------


Или попълнете формата за обратна връзка

 • ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ:

  В съответствие със законодателен декрет №196 от 30 юни 2003г., в качеството си на оператор на уебсайт http://syncro-system.bg, фирма Syncro System Spa декларира, че:

  1-Данните се събират единствено с цел предоставяне на допълнителна търговска информация, оферти и всичко друго, поискано от клиента. Те се обработват електронно в съответствие с действащото законодателство.
  2-Данните няма да бъдат използвани за цели, различни от изложените в точка 1 нито от фирмена група Syncro, нито от трети лица.
  3-Предоставянето на данни е задължително с оглед на необходимостта да се осъществи обратна връзка с клиента и да му се предостави исканата информация.
  4-Данните може да бъдат съобщавани на лица, които са упълномощени да упражняват функции, свързани с услугата по точка 1, и да се разпространяват единствено за целите, свързани с тази услуга.
  5-В съответствие със законодателен декрет № 196 от 30.06.2003, заинтересованото лице може да получи достъп до предоставените си лични данни и да поиска промяната или заличаването им.
  6-Администратор и отговорник за събраните данни е Syncro System Spa, Via San Zeno 8, 36022 Cassola (VI) Тел. 0424/570062, факс 0424/570754, e-mail: info@syncro-system.com
  *