SYNCRO SYSTEM в Пловдив: СЕРТИФИЦИРАНО КАЧЕСТВО

Филиалът на Syncro System в Пловдив, България предлага на клиентелата си най-високо качество, сертифицирано и гарантирано!


Продуктите на Syncro System, и по-специално вътрешното оборудване, са сертифицирани по GS (Geprüfte Sicherheit – доказана безопасност) от Tüv Rheinland с изпитване на удар съгласно стандарт ECE R17: в хода на изпитването, направено в централата на сертифициращата организация в Кьолн, един ван, оборудван със 135 кг модули и принадлежности и натоварен с общо 270 кг товар с цел симулиране на близки до реалните транспортни условия, беше подложен на изпитване на челен удар в недеформируема бариера със скорост от около 50 km/h. Ударът предизвика деформиране на конструкциите, което според доклада на TÜV не би създало опасност за пътниците, гарантирайки следователно безопасността на превоза.

01_тест на удар за сертифициране на качеството на оборудването Syncro02_изпитване на опън на товарни скари за сертификат GS03_изпитвания за сертифициране на багажници syncro

Към това признание на 16.01.2012 се прибави и втори продуктов сертификат GS за системите от багажници и товарни скари за ванове: в този случай проверките бяха направени през месец декември 2011 г. от същата организация, отговорна за сертифицирането по ISO 9001, а именно Tüv Rheinland Italia. Всички изпитания, проведени от упълномощените от сертифициращата организация лица, дадоха брилянтни резултати - тестваните товарни скари на Syncro System бяха фиксирани по различни начини и подложени на различни по интензивност натоварвания върху три различни работни автомобила, за да се изпита издръжливостта им на тестове на спиране, усукване и опън. По време на изпитванията не се стигна до деформации, нито до поддаване на конструкцията на товарната скара при фиксиранията или при автомобилите.

Syncro System се обърна към Tüv Rheinland, престижна немска сертифицираща организация, за да може да гарантира на клиентите си осигуряването на все по-високи стандарти при оборудването на ванове. Получаването на продуктов сертификат се отбелязва върху самите продукти и крайния клиент може да го види във всеки един момент.

Желаете ли повече информация?
СВЪРЖИ СЕ С НАС