SYNCRO SYSTEM в Пловдив: СЕРТИФИЦИРАНО КАЧЕСТВО

Филиалът на Syncro System в Пловдив, България предлага на клиентелата си най-високо качество, сертифицирано и гарантирано!

Сертификати GS – Доказана сигурност за оборудването

01_Crash test furgone allestito Ultra prima dell'urto02_Lato sinistro furgone Ultra prima dell'urto03_Lato destro furgone allestito Ultra prima dell'urto04_Lato sinistro e lato furgone prima dell'urto10_Crash test furgone Ultra dopo l'urto 11_lato sinistro allestimento Ultra dopo urto12_Lato destro furgone allestito Ultra dopo l'urto13_Lato sinistro e parete furgone dopo crash test

Продуктите на Syncro System, и по-специално вътрешното оборудване, са сертифицирани по GS (Geprüfte Sicherheit – доказана безопасност) от Tüv Rheinland с изпитване на удар съгласно стандарт ECE R17: в хода на изпитването, направено в централата на сертифициращата организация в Кьолн, един ван, оборудван със 135 кг модули и принадлежности и натоварен с общо 270 кг товар с цел симулиране на близки до реалните транспортни условия, беше подложен на изпитване на челен удар в недеформируема бариера със скорост от около 50 km/h. Ударът предизвика деформиране на конструкциите, което според доклада на TÜV не би създало опасност за пътниците, гарантирайки следователно безопасността на превоза.

Сертификати GS – Доказана сигурност за багажниците 

02_изпитване на опън на товарни скари за сертификат GS03_изпитвания за сертифициране на багажници syncro

Към това признание на 16.01.2012 се прибави и втори продуктов сертификат GS за системите от багажници и товарни скари за ванове: в този случай проверките бяха направени през месец декември 2011 г. от същата организация, отговорна за сертифицирането по ISO 9001, а именно Tüv Rheinland Italia. Всички изпитания, проведени от упълномощените от сертифициращата организация лица, дадоха брилянтни резултати - тестваните товарни скари на Syncro System бяха фиксирани по различни начини и подложени на различни по интензивност натоварвания върху три различни работни автомобила, за да се изпита издръжливостта им на тестове на спиране, усукване и опън. По време на изпитванията не се стигна до деформации, нито до поддаване на конструкцията на товарната скара при фиксиранията или при автомобилите.

Syncro System се обърна към Tüv Rheinland, престижна немска сертифицираща организация, за да може да гарантира на клиентите си осигуряването на все по-високи стандарти при оборудването на ванове. Получаването на продуктов сертификат се отбелязва върху самите продукти и крайния клиент може да го види във всеки един момент.

Сертифициране на колани по DIN EN 12 195-2

01_Етикет за сертифициран колан от PES 02_Сертифицирана кука 103_Сертифицирана кука 204_Сертифицирана кука 3

Всички колани, продавани и монтирани от Syncro Bulgariа, разполагат със син, зелен или кафяв на цвят текстилен етикет. Цветът показва от какъв материал е направен коланът – съответно от PES, PA или PP, с различни характеристики на химико-физическа устойчивост. Самото наличие на етикета, върху който са посочени много други указания (товароносимост, ръчен товар и товар на опън, удължение, код за проследяемост, дистрибутор...), показва, че коланът е тестван и сертифициран съгласно стандарт DIN EN 12195-2, който гарантира редовността на устройствата за закрепване и подсигуряване в случай на технически проверки на пътя на европейска територия. 

Тест за издръжливост на куки Syncro 

Някои от куките, използвани в системите за подсигуряване на товари, предлагани от Syncro, са тествани на издръжливост съгласно стандарт ISO 27956. Положителните резултати от изпитанията потвърдиха, че куките ROTAL-GNC, ROTAL-GNC.AN и GNBC са устойчиви на всякакви усилия, приложими във вътрешността на товарното отделение на автомобила. 

Желаете ли повече информация?
СВЪРЖИ СЕ С НАС