Вентилационни аксесоари за ван

Превозването на някои опасни вещества (запалими или горими) в течно или газообразно състояние в товарния отсек на ван изисква съблюдаването на редица точно определени правила. По-специално, в много случаи е задължително да оборудвате превозното средство с подходяща вентилационна система в товарния сектор. В представителството на Syncro System в Пловдив, България може да поискате подробна информация за законовите предписания и цялостна оферта за системите за вентилация на ван.

1_Вентилационна-решетка-за-ван2_Вентилационна-решетка-за-ван от Syncro в Пловдив3_проветряване през подов отдушник от Syncro България4_подов отдушник за проветряване на ван

Така че с помощта на техническите специалисти от Syncro може да изберете дали в лекотоварния си автомобил да монтирате отдушник на пода, вентилационна решетка или да комбинирате едно от тези приспособления със система, разполагаща с моторизирана таванна перка за по-ефикасно проветряване и възможност за регулиране на въздушния поток на входа и изхода от товарния отсек.

1_вентилатор за ван от Syncro System в Пловдив2_ вентилатор 12V за ван от Syncro в Пловдив3_ Syncro System в България монтира вентилационни системи за ван

Прогнозирането на крайния резултат в конкретния случай въз основа на специфичните нужди на клиента е специалност на Syncro System: това е сериозно основание да се доверите на персонала от местните ни филиали и правилен начин да откриете най-подходящата за Вашите нужди вентилационна система за ван!

Желаете ли повече информация?
СВЪРЖИ СЕ С НАС