Първите шестдесет години на Francom: фирма, която се цели все по-високо 

01_60-те години: производство на селскостопански инструменти02_70-те години – кутии и куфарчета за инструменти03_1995 Система Syncro за оборудване на ванове06_2012 Примерно оборудване от Syncro07_2018 Нов завод08_Офиси по света на Syncro System09_Оборудване Syncro Ultra 2019

Философията на холдинг Syncro е тясно свързана с концепцията за непрекъснато подобрение: поддръжник на тази линия беше самият основател на фирмата - Франческо Комунело, който през 1960 г. учредява Francom, като поставя началото на дейност, която днес навършва своите първи 60 години. Пътят от производството на селскостопански инструменти до производството и монтирането на оборудване за ванове не беше кратък, нито лесен, но семейство Комунело остана сплотено при управлението на фирмата. Заедно членовете на фамилията съумяха да извлекат най-доброто от промените на социално-икономическите условия не само в локален, но и в глобален план, както и от развитието на технологичните иновации, които буквално изкорениха някои концепции, които в миналото се смятаха за сигурни. 

По този начин през 2020 г. фирма Francom стана фирма 4.0: всеки отдел, всеки отделен представител, всички дистрибутори, складови работници и проектанти, абсолютно всички са свързани помежду си в реално време. Изключителен резултат, който позволява на фирмата да гледа към бъдещето с ентусиазъм! 

Прочетете книжката с историята на Syncro!

Сега, през 2020 г., по повод 60-тата годишнина от първата си официална регистрация, фирма Francom публикува издание, резюмиращо основните етапи от историята ѝ, обогатено с много снимков материал, което показва фирмата, но преди всичко служителите и семейството! Разлистете го по-долу или го изтеглете на компютъра си от този линк: